Τακτική Γενική Συνέλευση του ΚΕΡΙΕ
Προστέθηκε από Admin στις 01/12/2017 14:07CENTER OF GREEK-RUSSIAN HISTORICAL RESEARCH (CE.HI.R.)
Центр Греко-Российских Исторических Исследований


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Συγκαλείται Τακτική Γενική Συνέλευση του ΚΕΡΙΕ


Το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2017, στις 11.00 ώρα, στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, αίθουσα «Ρ. Φεραίος». Επειδή δεν υπάρχει συνήθως απαρτία στην πρώτη ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 16 Δεκεμβρίου 2017, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.


Ημερησία Διάταξη


1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέως Γενικής Συνελεύσεως.

2. Γενικός απολογισμός του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ).

3. Οικονομικός Απολογισμός, Προϋπολογισμός 2018.

4. Παρουσίαση πορίσματος Εκθέσεως Εξελεγκτικής Επιτροπής.

5. Ψηφοφορία «απαλλαγής ή μη» του ΔΣ.

6. Έναρξη διαδικασίας Εκλογών για την ανάδειξη μελών νέου ΔΣ και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

7. Διαπίστωση οικονομικής τακτοποίησης υποψηφίων και εκλογέων.

8. Εκλογή ψηφολεκτών και Διεξαγωγή ψηφοφορίας.

9. Καταμέτρηση ψήφων, ανακήρυξη εκλεγέντων.

10. Πέρας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΚΕΡΙΕ

Δρ. Πάνος Στάμου

Γενικός Γραμματέας