ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, Αθήνα 25 Ιανουαρίου 2018
Προστέθηκε από Admin στις 27/01/2018 18:10CENTER FOR GREEK-RUSSIAN HISTORICAL RESEARCH (CE.HI.R.)

Центр Греко-Российских Исторических ИсследованийΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα 25 Ιανουαρίου 2018

Το Κέντρο Ελληνο-Ρωσικών Ιστορικών Ερευνών (ΚΕΡΙΕ) είναι μη κερδοσκοπικό πνευματικό σωματείο, που ιδρύθηκε το 2005. Το 2018 εισήλθε στο 13ο έτος προσπάθειας και συνεισφοράς στην ανάδειξη της ιστορίας του Ελληνισμού στη Ρωσία και στις ρωσόφωνες χώρες και των Ρώσων στην Ελλάδα.

Ιδρύθηκε με σκοπό να λειτουργήσει ως ένας φορέας στην Ελλάδα, που με τη συνεργασία, και όχι ανταγωνιστικά, των υπαρχόντων ίδιας φύσεως φορέων γενικά θα συντονίζει, θα υποστηρίζει και θα διεξάγει έρευνα σε θέματα της δράσης και ιστορίας του Ελληνισμού στη Ρωσία και Ουκρανία, στις λοιπές ρωσόφωνες χώρες και τα Βαλκάνια.Εκτεταμένο ΚείμενοCENTER FOR GREEK-RUSSIAN HISTORICAL RESEARCH (CE.HI.R.)

Центр Греко-Российских Исторических ИсследованийΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα 25 Ιανουαρίου 2018


Το Κέντρο Ελληνο-Ρωσικών Ιστορικών Ερευνών (ΚΕΡΙΕ) είναι μη κερδοσκοπικό πνευματικό σωματείο, που ιδρύθηκε το 2005. Το 2018 εισήλθε στο 13ο έτος προσπάθειας και συνεισφοράς στην ανάδειξη της ιστορίας του Ελληνισμού στη Ρωσία και στις ρωσόφωνες χώρες και των Ρώσων στην Ελλάδα.

Ιδρύθηκε με σκοπό να λειτουργήσει ως ένας φορέας στην Ελλάδα, που με τη συνεργασία, και όχι ανταγωνιστικά, των υπαρχόντων ίδιας φύσεως φορέων γενικά θα συντονίζει, θα υποστηρίζει και θα διεξάγει έρευνα σε θέματα της δράσης και ιστορίας του Ελληνισμού στη Ρωσία και Ουκρανία, στις λοιπές ρωσόφωνες χώρες και τα Βαλκάνια.

Το Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε συνεργάζεται και υποστηρίζει ανάλογες δραστηριότητες και έρευνες φυσικών προσώπων, αλλά και Ανωτάτων Ιδρυμάτων και αντιστοίχων επιστημονικών ιδρυμάτων εσωτερικού και εξωτερικού, με τα οποία συμβάλλεται με αμοιβαιότητα. Κύριο πεδίο έρευνας του Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε. είναι η περιοχή και τα Αρχεία της Ρωσίας, Ουκρανίας, με δυνατότητα να διευρύνει την έρευνα σε άλλα κράτη ως συνέχεια της διεξαγόμενης έρευνας στα αντίστοιχα Αρχεία. Η έρευνα μπορεί να καλύπτει όλες τις ενότητες της Ελληνικής ιστορίας που συνδέουν τη δράση και σχέση του ευρύτερου Ελληνισμού με τη Ρωσία, σε όλους τους τομείς δραστηριότητας, όπως Οικονομικό τομέα, εμπορικό, ναυτιλιακό, στρατιωτικό, θρησκευτικό, κοινωνικό, διακρατικών σχέσεων κ.ά.

Τα αποτελέσματα της έρευνας και επιστημονικής δραστηριότητας του ΚΕΡΙΕ προσφέρονται, με τη μορφή διαλέξεων και συγκροτημένων εκδόσεων, στις επιστημονικές κοινότητες της Ελλάδας και Ρωσίας, Ουκρανίας και των άλλων χωρών του ίδιου γνωστικού αντικειμένου για την παρά πέρα αξιοποίηση. Στα 12 χρόνια λειτουργίας του έχουν πραγματοποιηθεί συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις και αρθρογραφία μελών του. Επίσης, έχουν εκδοθεί 7 βιβλία στη σειρά «Βιβλιοθήκη ΚΕΡΙΕ» και έχουν δημοσιευθεί 6 Πρακτικά Ημερίδων.

Τα Μέλη του ΚΕΡΙΕ είναι πτυχιούχοι επιστήμονες ειδικών ιστορικών ενδιαφερόντων, αντίστοιχα Νομικά πρόσωπα (ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ιδρύματα κ.λ.π.) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και φοιτητές αντιστοίχων τμημάτων.

Προσκαλείσθε να τιμήσετε τον εορτασμό των «12 Χρόνων Λειτουργίας ΚΕΡΙΕ» τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018, στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, στην αίθουσα «Ρήγας Φεραίος» στις 18.00!


Για το Διοικητικό Συμβούλιο


 Ο Γενικός Γραμματέας  Ο Έφορος Δημοσίων Σχέσεων
  Δρ. Πάνος Στάμου  Εμμανουήλ Λιγνός


Επικοινωνία: info@kerie.org, pnstamou@gmail.com
www.kerie.org