Ιστορικό Ιδρυσης Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε.

Ιστορικό Ιδρυσης Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Πως έγινε η αρχή !….

Το Νοέμβριο του 2004 πραγματοποιήθηκε το διεθνές συνέδριο της Λιβαδειάς, με θέμα «ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ : 200 Χρόνια Μνήμης», στο οποίο μετείχαν σημαντικοί Ρώσοι ιστορικοί επιστήμονες. Οι Ρώσοι ιστορικοί έφεραν  σοβαρή επιστημονική ιστορική πληροφόρηση, τόσο σε πλούτο όσο και σε αξία, που για πρώτη φορά έφθανε στη ‘Δυτική’ επιστημονική κοινότητα. Οι νέες ιστορικές πληροφορίες αφορούσαν στη δράση Ελλήνων στη Ρωσία κατά τον 18ο αιώνα!

Οι ανακοινώσεις των Ρώσων επιστημόνων έδωσαν την αφορμή για αντίστοιχες συζητήσεις, που έγιναν στον απόηχο του συνεδρίου, από μια ομάδα ανθρώπων με τα ίδια ενδιαφέροντα. Από τις συζητήσεις αυτές διαπιστώθηκε ότι η προσέγγιση των ερευνητών στα Ρωσικά Αρχεία είναι πλέον δυνατή και ότι θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον η αντίστοιχη μελέτη. Ακόμα, ότι θα είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον για τους Έλληνες ιστορικούς να δημοσιευτούν τα ευρήματα στα αρχεία αυτά.
Γεννήθηκε τότε η σκέψη να συστηματοποιηθεί η έρευνα και μελέτη των Ρωσικών πηγών, αλλά όχι μόνον αυτών, και να αναδειχθούν άγνωστες πηγές και πληροφορίες για την ιστορία του Ελληνισμού στις Ρωσόφωνες περιοχές.

Το επόμενο, Πρώτο, βήμα…
Κυκλοφορήσαμε τότε ένα Ενημερωτικό Σημείωμα, πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο, που έλεγε τα ακόλουθα:

Δεκέμβριος 2005

Ενημερωτικό Σημείωμα

Θέμα: Ίδρυση
ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΟ-ΡΩΣΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
(Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε.)

Ιστορικό ιδρύσεως.

Η ιδέα της ιδρύσεως του Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε. προέκυψε :

Αφ’ ενός μεν,  από τις αλλεπάλληλες συζητήσεις και ανταλλαγή πληροφοριών σε ό,τι αφορά στην έρευνα ιστορικών αρχείων στη Ρωσία , μετά την αλλαγή πολιτεύματος και την προσβασιμότητα πλέον των Ρωσικών Κρατικών Αρχείων, που είναι σχετικά με την Ελληνική Ιστορία.,

Και αφ’ ετέρου, από τις υπάρχουσες σχέσεις, με την Ακαδημία Επιστημών της Μόσχας, το Ινστιτούτο Σλαβικών και Βαλκανικών Σπουδών υπό τον  Καθηγητή Γκριγκόρι ¶ρς, την Ακαδημία Πολεμικού Ναυτικού και το Ναυτικό Μουσείο της Αγίας Πετρούπολης με τον Καθηγητή Γιούρι Πρυάχιν, το Ορθόδοξο Πανεπιστήμιο Μόσχας με τους Καθηγητές Τσιτσούρωφ και Γκρατσιάνσκι, το Ίδρυμα Ελληνικών Ερευνών στη Μόσχα υπό τον  Γιάννη Νικολόπουλο και με άλλους σχετικούς φορείς της Ρωσίας και Κριμαίας (Ουκρανίας),που οδήγησαν στην ιδέα της δημιουργίας του Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε.

Σκοπός

Εκτιμάται ότι το Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε. μπορεί να γίνει ένας φορέας στην Ελλάδα,  που με τη συνεργασία, και όχι ανταγωνιστικά, των υπαρχόντων ίδιας φύσεως φορέων  γενικά θα συντονίζει, θα βοηθάει, θα υποστηρίζει και θα διεξάγει  έρευνα σε θέματα της  δράσης και ιστορίας του Ελληνισμού στη Ρωσία.

Το Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε θα συνεργασθεί και θα υποστηρίξει ανάλογες δραστηριότητες και έρευνες φυσικών προσώπων, αλλά και Ανωτάτων Ιδρυμάτων και αντιστοίχων επιστημονικών ιδρυμάτων εσωτερικού και εξωτερικού με τα οποία θα συμβληθεί με αμοιβαιότητα.

Κύριο πεδίο έρευνας του Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε. θα είναι η περιοχή και τα Αρχεία της Ρωσίας, με δυνατότητα να διευρύνει την έρευνα σε άλλα κράτη ως συνέχεια της διεξαγόμενης έρευνας στα Ρωσικά Αρχεία.

Η έρευνα θα καλύπτει όλες τις ενότητες της Ελληνικής ιστορίας που συνδέουν τη δράση και σχέση του ευρύτερου Ελληνισμού με τη Ρωσία, σε όλους τους τομείς δραστηριότητας, π.χ. Οικονομικό, εμπορικό, ναυτιλιακό, στρατιωτικό, κοινωνικό, διακρατικών σχέσεων κ.ά.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα προσφέρονται με τη μορφή συγκροτημένων εκδόσεων στις επιστημονικές κοινότητες της Ελλάδας και Ρωσίας για  την παρά πέρα αξιοποίηση.

Ο φορέας

Το Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε. θα λειτουργεί ως πνευματικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε σύμφωνα και όπως προβλέπεται από την Ελληνική νομοθεσία, και θα ενεργεί ως Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ).

Οργάνωση

Το Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε. θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που θα  εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των Μελών.

Το επιστημονικό έργο του Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε. θα συντονίζει το Επιστημονικό Συμβούλιο.

Πόροι

Οι πόροι θα προέρχονται από:

  • Τις συνδρομές των Μελών
  • Τις επιχορηγήσεις από κρατικούς φορείς
  • Τις δωρεές
  • Τις χορηγίες
  • Τη συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Τα έσοδα από εκδηλώσεις
  • Τα έσοδα από πωλήσεις εκδόσεων και δικαιωμάτων εκδόσεων.

Προγραμματισμός

Το Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε. ιδρύθηκε σε  ελάχιστο σχετικά χρόνο, λόγω της μεγάλης απήχησης που είχε με τις πρώτες ανακοινώσεις. Η αίτηση κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο στις αρχές Δεκεμβρίου 2005 και αναμένεται η τυπική έγκριση του στην αρχή του 2006. Παράλληλα  το Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε. πραγματοποίησε την πρώτη παρουσίασή του σε κεντρική αίθουσα των Αθηνών στις 13 Δεκεμβρίου 2005. Αυτή ήταν και η πανηγυρική, επίσημη έναρξη λειτουργίας του Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε.

Συντονιστική Ομάδα Ιδρύσεως (Σ.Ο.Ι.)

Τις διαδικασίες Ιδρύσεως, επαφές και Νομική διεκπεραίωση έχει αναλάβει η Σ.Ο.Ι. με πρόεδρο τον  ιστορικό, Διευθυντή Ιδρύματος  Ελληνικών Ερευνών κ Γιάννη Νικολόπουλο, αρμόδιο για  επαφές/συντονισμό με Ελληνικούς- Ρωσικούς φορείς, το Δικηγόρο, Λαογράφο-ιστορικό ερευνητή κ. Εμμ. Λιγνό και το γενικό συντονισμό των τυπικών διαδικασιών ιδρύσεως ο ιστορικός ερευνητής, Οικονομολόγος-Μηχανικός κ. Πάνος Στάμου, Αξιωματικός Π.Ν .ε.α..

Καταστατικό

Το Καταστατικό του Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε έχει υποβληθεί με την αίτηση στο Πρωτοδικείο Αθηνών για έγκριση και προβλέπει προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο από τους:

Καθηγητή Α. Κονταράτο, Πρόεδρο
Κύριο Γιάννη Νικολόπουλο, Αντιπρόεδρο
Κύριο Π. Στάμου, Γεν. Γραμματέα
Κύριο Εμμ. Λιγνό, Ταμία
Αν. Καθηγήτρια Τζ. Χαρλαύτη, Σύμβουλο Συντονιστή Επιστημονικού Έργου

Παράλληλα, άρχισε η συγκέντρωση υπογραφών στην ιδρυτική αίτηση του Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε. Η διάθεση συμμετοχής ήταν μεγαλύτερη από την αναμενόμενη και το ΔΣ προσπάθησε να συμπεριλάβει στα Ιδρυτικά Μέλη προσωπικότητες καταξιωμένες στον χώρο της ιστορικής επιστήμης, αλλά και να τηρηθεί σχετική ισορροπία ιδιοτήτων των μελών.
Την ιδρυτική αίτηση που κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών το Φεβρουάριο του 2005 υπέγραψαν οι ακόλουθοι, που απετέλεσαν και τα Ιδρυτικά Μέλη του Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΙΔΡΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

  1. Αλιπράντης Νικόλαος, ιστορικός
  1. Αντωνόπουλος Νεκτάριος, Αρχιμανδρίτης
  1. Βαγιακάκος Δικαίος, Δρ. Ιστορικός
  1. Καλλέργης Χρήστος Υποναύαρχος ΠΝ, Αντιπρόεδρος Πολ. Μουσείου
  1. Καργάκος Σαράντος, Φιλόλογος, ιστορικός ερευνητής
  1. Καργάκος Ιωάννης,  ιστορικός
  1. Καρύδης  Βύρων, δημοσιογράφος, ιστορικός ερευνητής
  1. Καρράς Ιωάννης, υποψήφιος Δρ. ιστορικός
  1. Κονταράτος Αντώνιος, καθηγητής Παν. Πατρών-ΗΠΑ
  1. Κωνσταντέλλος Γεώργιος, Δικηγόρος, ερευνητής
  1. Κωνσταντέλλου Αικατερίνη, Παιδαγωγός, ερευνητής
  1. Λιγνός Εμμανουήλ, Δικηγόρος, λαογράφος-ιστορικός, ερευνητής
  1. Λουγγής Τηλέμαχος, Καθηγητής Παν. (Ε.Ι.Ε.)
  1. Μαρμαράς Εμμανουήλ, Αν. Καθηγητής Παν. Αιγαίου
  1. Μουζάκης Στέλιος, Αρχιτέκτων, ερευνητής, συγγραφέας
  1. Μοσχονάς Νίκος, Καθηγητής Παν., (Ε.Ι.Ε.)
  1. Νικολόπουλος Ιωάννης, ιστορικός ερευνητής
  1. Παναγιωτόπουλος Βασίλειος, Καθηγητής Παν. (Ε.Ι.Ε.)
  1. Ρούσσαρης Αριστείδης, Δικηγόρος, Λαογράφος, ερευνητής
  1. Στάμου Παναγιώτης, Αξ/κός Π.Ν. ε.α., ιστορικός ερευνητής
  1. Σταύρου Θεοφάνης, Καθηγητής Παν. ΗΠΑ
  1. Χαρλαύτη Τζελίνα, Αν. Καθηγήτρια Ιόνιου Πανεπιστημίου
  1. Χρήστου Αθανάσιος, Δρ. Ιστορικός
  1. Χρυσός Ευάγγελος, Καθηγητής Παν. (Ε.Ι.Ε.)

Το Δεύτερο βήμα….

Με συντονισμένες ενέργειες του ΔΣ και με την ευκαιρία της έκδοσης στα Ελληνικά του βιβλίου του καθηγητού Γιούρι Πριάχιν με θέμα «Ο Λάμπρος Κατσώνης στην ιστορία της Ελλάδας και της Ρωσίας», που εκδόθηκε υπό την αιγίδα του Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε., έγινε η παρουσίαση του Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε. στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών την 13η Δεκεμβρίου 2005.
\r\n  Για τη σχετική εκδήλωση, που οργανώθηκε σε συνεργασία με το Σύλλογο Λεβαδέων «Ο ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ», εστάλη η ακόλουθη πρόσκληση:

Το επόμενο, Τρίτο, τελικό βήμα…

…Ήταν η αναγνώριση του πνευματικού σωματείου Κέντρου Ελληνο-Ρωσικών Ιστορικών Ερευνών με το διακριτικό τίτλο Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε. με την απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών Αρ. 2591/2006. Με την ίδια απόφαση επικυρώθηκε το Καταστατικό του Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε.
\r\n  Στις 16 Δεκεμβρίου 2006 συνήλθε η πρώτη Γενική Συνέλευση του Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε. σε αίθουσα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, κατά την οποία εξελέξησαν τα Όργανα Διοικήσεως του.

…Έτσι, μετά την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών το ΚΕΡΙΕ πορεύεται τη δημιουργική του πορεία στ’ αχνάρια που ονειρεύτηκαν οι εμπνευστές του.

Το Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε. από της ιδρύσεως έχει έδρα τα γραφεία που ευγενικά προσέφερε δωρεάν το Ιδρυτικό Μέλος, Ταμίας και υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων, κ. Εμμ. Λιγνός. Το δικηγορικό γραφείο του κ. Λιγνού με τη συνεργάτιδά του δικηγόρο και Τακτικό Μέλος του Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε., κ. Ελένη Παπακωνσταντοπούλου, ανέλαβαν και πραγματοποίησαν την όλη τυπική ίδρυση και οργάνωση του Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε. αδαπάνως!