Συντήρηση Ιστοσελίδας ΚΕΡΙΕ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΟ-ΡΩΣΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Центр Греко-Российских Исторических Исследований

 Η Ιστοσελίδα του ΚΕΡΙΕ βρίσκεται σε κατάσταση συντήρησης.
Ανακοινώσεις θα συνεχίσουν να δημοσιεύονται.

The Maritime Dimension of Greek American relations
1947-1989
By Dr. Zisis Fotakis

Prologue

This study constitutes the first step towards writing a monograph that will detail the development of the maritime relations between Greece and the U.S.A. during the Cold War. It provides a bird’s eye view of the maritime dimension of Greek American relations during that period and its international context. This is largely achieved through the discussion of the naval importance of Greece, her navy and merchant marine in the context of American national policy and naval strategy. The impact of the Greek-Turkish antagonism upon the naval relations between Greece and the USA is also treated.

Download the Article here