ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Ελληνο-Ρωσικών Ιστορικών Ερευνών (ΚΕΡΙΕ) μετά την αναγγελία του θανάτου του

ΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Συνιδρυτού και Επίτιμου Αντιπροέδρου του ΚΕΡΙΕ συνήλθε εκτάκτως και αποφάσισε:

1. Να εκφράσει τα συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος

2. Να καταθέσει ποσό ως δωρεά στη μνήμη του

3. Να επιδοθεί αντίγραφο στην οικογένεια του εκλιπόντος.

  Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2022

Η Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Καθηγήτρια Δρ Δ. Μονιούδη-Γαβαλά

Δρ Πάνος Στάμου

In Memoriam Γιάννη Νικολόπουλου (Άνοιγμα σε Νέα Καρτέλα)

Για τον Γιάννη Νικολόπουλο (Download)