Παρουσίαση του βιβλίου Γιούρι Πριάχιν “Ο Λάμπρος Κατσώνης στην ιστορία της Ελλάδας και της Ρωσίας”

CENTER FOR GREEK-RUSSIAN HISTORICAL RESEARCH (CE.HI.R.)
Центр Греко-Российских Исторических Исследований
 Παρουσιάσεις Βιβλίων –

Παρουσίαση του βιβλίου Γιούρι Πριάχιν “Ο Λάμπρος Κατσώνης στην ιστορία της Ελλάδας και της Ρωσίας”

ΑΠΟ ΤΑ ΡΩΣΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Continue reading “Παρουσίαση του βιβλίου Γιούρι Πριάχιν “Ο Λάμπρος Κατσώνης στην ιστορία της Ελλάδας και της Ρωσίας””